Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Människor är olika och kommunicerar på olika sätt. Ofta använder en person flera sätt samtidigt utan att reflektera över det. De olika sätten kompletterar varandra och budskapet blir tydligare. Alternativ och Kompletterande Kommunikation är ett samlingsnamn för att skapa en helhet för kommunikation som sker som komplement och/eller alternativt, ofta till talat språk. Alternativ och Kompletterande Kommunikation förkortas AKK och innehåller olika kommunikationsformer, metoder och förhållningssätt för att stödja kommunikation mellan människor.

Jag erbjuder utbildningar och föreläsningar om AKK och Kommunikationsstöd. Utbildningarna kan rikta sig till enskilda personer, till en hel arbetsgrupp, till all personal inom LSS-verksamhet eller vad ni önskar. Nedan finns exempel på upplägg av utbildningar och föreläsningar. Hör gärna av dig så kan vi diskutera vad som passar bäst för just ditt önskemål.