Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)

Människor är olika och kommunicerar på olika sätt. Ofta använder en person flera sätt samtidigt utan att reflektera över det. De olika sätten kompletterar varandra och budskapet blir tydligare. Alternativ och Kompletterande Kommunikation är ett samlingsnamn för att skapa en helhet för kommunikation som sker som komplement och/eller alternativt, ofta till talat språk. Alternativ och Kompletterande Kommunikation förkortas AKK och innehåller olika kommunikationsformer, metoder och förhållningssätt för att stödja kommunikation mellan människor.

Jag erbjuder utbildningar, föreläsningar och handledning i AKK och olika kommunikationsstöd. Utbildningarna kan rikta sig till enskilda personer, arbetsgrupper, till personal och föräldrar inom förskola, skola, LSS-verksamhet, barnhälsa eller vad ni önskar. Nedan finns exempel på upplägg av utbildningar och föreläsningar. Hör gärna av dig så kan vi diskutera vad som passar bäst för just ditt önskemål.

Mina tjänster inom AKK

Utbildningar

Utbildningarna syftar till att ge större kunskap inom området kommunikation och vilka kommunikationsstöd som passar att använda. Vilka kommunikationsstöd som används beror på person, situation och faktorer i omgivningen och under utbildningarna reder vi ut begreppen.

Utbildning AKK – 10 tillfällen

Vad innehåller utbildningen?

Den här utbildningen erbjuder en grund inom Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK. När utbildningen är genomförd har deltagaren fått stor kunskap om AKK och kan direkt omsätta utbildningen i verksamhet.

 • Vad är kommunikation?
 • Alternativ och Kompletterande Kommunikation
 • Vad är en kommunikativ miljö?
 • Kommunikativa rättigheter
 • Högteknologiska kommunikativa hjälpmedel ex appar och datorprogram
 • Kommunikationspass
 • Reda ut-häfte
 • Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK)
 • Samtalskartor med bildstöd och pekprat
 • Ritprat och sociala berättelser
 • Samtalsmatta

Kurslitteratur ingår som är relevant för utbildningen.

Hur ser upplägget ut?

Den här utbildningen fördelas över en längre tid, förslagsvis en gång/månad eller två gånger/månad och ca 2-3 timmar vid varje tillfälle.

Vem kan delta i utbildningen?

Alla kan delta i utbildningen eftersom inga förkunskaper krävs. Deltagaren har ett intresse och nyfikenhet att vilja lära sig mer om kommunikation och AKK. Utbildningen varvas med föreläsningar och att deltagarna får diskutera och reflektera samt testa på olika kommunikationsstöd. Innehållet kan anpassas efter deltagarnas behov och önskningar.

Utbildningen passar personal inom förskola, särskola, barnhälsa, boenden med särskilt stöd, dagliga verksamheter, assistansbolag etc.


För bokning och info om priser, kontakta mig på:

Föreläsningar

Syftet med föreläsningarna är ett ge en översikt inom området och väcka intresse för att lära sig mer. Jag ger föreläsningar om AKK och nedan ges förslag på upplägg men jag anpassar föreläsningen om det är något specifikt du önskar.

Föreläsning AKK – halvdag (3-4 timmar)

Innehåll

 • Vad är kommunikation?
 • Kommunikativ miljö
 • Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)?

Föreläsning AKK – heldag (6 timmar):

Innehåll

 • Vad är kommunikation?
 • Kommunikativ miljö och omgivningens betydelse
 • Rätten till kommunikation
 • Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)
 • Metoder och praktiska övningar med AKK

Allmän information

Båda föreläsningarna kan ges för mellan 10-500 personer. Inga förkunskaper krävs för föreläsningarna och de passar även de som har grundkunskap sedan tidigare. Jag anpassar föreläsningarna efter önskemål om kunskap från deltagarna och verksamheterna.


För bokning och info om priser, kontakta mig på:

Grundkurs

Här beskrivs en grundkurs som ger kunskap mer på djupet inom kommunikation och olika kommunikationsstöd. Kursen innehåller både föreläsningar, praktiska övningar och eget arbete utifrån egen verksamhet. Med gott stöd får du även prova på att sätta mål inom området kommunikation och vilket genomförande du ska ha för att nå till målen.

Vad innehåller utbildningen?

 • Fördjupad kunskap inom kommunikation
 • Fördjupad kunskap inom Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)
 • Praktiska övningar med AKK
 • Rätten till kommunikation
 • Målsättningsarbete inom kommunikation
 • Genomförandeplaner för att nå målen
 • Tips och idéer på appar, hemsidor och annat material

Boken ”Möjligheter med tecken” ingår som kurslitteratur samt annat material som är relevant.

Hur ser upplägget ut?

Kursen genomförs på fyra heldagar fördelat över några veckor. Det exakta upplägget anpassar jag efter ditt önskemål. Gruppen bör bestå av mellan 10-30 deltagare.

Vem kan delta i utbildningen?

Alla kan delta i kursen eftersom inga förkunskaper krävs. Deltagaren bör ha stort intresse och nyfikenhet att vilja lära sig mer om kommunikation och AKK. De praktiska övningarna kräver engagemang för att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt. Kursen innehåller både egen reflektion och samtal med andra om olika kommunikationsstöd.

Kursen passar bra för verksamheter som skolor, förskolor, LSS-verksamheter, assistansbolag eller andra som vill utveckla många i personalgruppen inom kommunikation och AKK.


För bokning och info om priser, kontakta mig på:

Handledning

Många arbetsgrupper behöver handledning. Syftet kan vara att ge en grundkunskap inom kommunikationsstöd till hela arbetsgruppen, att stödja processen att alla drar åt samma håll eller att ge stöd genom samtal i en komplicerad situation.

Allmän information

Jag handleder arbetsgrupper som behöver stöd  på olika sätt inom kommunikationsområdet. Gruppen bör bestå av 4-8 personer för att få ut det mesta av handledningen. Handledningen bör bestå av ett antal träffar för att nå önskat resultat av utveckling. Innehållet bestämmer vi tillsammans utifrån behov och förutsättningar.


För bokning och info om priser, kontakta mig på:

Tidigare uppdrag

Maria är en fantastisk föreläsare och utbildare som inspirerar och väcker nyfikenhet inom ämnet AKK. Hon har en bred kunskap som hon förmedlar på ett bra sätt både i storgrupp och i enskilda diskussioner.

Maria har förmågan att på en och samma gång utbilda, inspirera, leda och lära på ett sätt som gör att man verkligen ser fram emot hennes utbildningar. Detta eftersom innehållet i hennes utbildningar är direkt användbart i verksamheten.