Tecken

Att använda tecken som stöd eller som alternativ och komplement till talat språk är en vanlig form av AKK i Sverige. Det passar alla åldrar och alla människor har nytta av tecken men för vissa personer är det livsnödvändigt för att deras kommunikation ska fungera. Tecknen som används är i de allra flesta fall samma som används i Svenskt Teckenspråk.

Jag erbjuder utbildningar och föreläsningar om Tecken som kommunikationsstöd. Utbildningarna kan rikta sig till enskilda personer, familjer, anhöriga, till en hel arbetsgrupp, till all personal inom en LSS-verksamhet eller vad ni önskar. Nedan finns exempel på upplägg av webbutbildning, andra utbildningar och föreläsningar. Hör gärna av dig så kan vi diskutera vad som passar bäst för just ditt önskemål.

Mina tjänster inom tecken

Webbutbildning

Lär dig tecken – Välj själv när det passar dig! Här hittar du den perfekta utbildningen för dig som vill lära dig Tecken som stöd eller som alternativ och komplement till annan kommunikation när du själv har tid och det passar dig. Under utbildningen kan du titta på tillfällena hur många gånger du vill för att öva. Jag finns som stöd till dig hela tiden genom att du kan ställa frågor direkt på livesändningarna vid flera, utvalda tillfällen.

Utbildningen finns i Mariposa Academy – En medlemstjänst om AKK för alla! Läs mer om olika medlemskap och innehåll på MariposaAcademy.se

Vad innehåller utbildningen?

Grundutbildningen består av 8 tillfällen. Varje tillfälle innehåller inlärning av:

 • Tecken utifrån olika teman
 • Meningar med tecken i ett sammanhang
 • En sång med tecken
 • Tecken utifrån ett spel, lek eller bok

Dessutom får du min bok ”Möjligheter med tecken” som kurslitteratur hemskickad till dig.

Fortsättningsutbildningen består av 8 tillfällen. Varje tillfälle innehåller inlärning av:

 • Tecken utifrån olika teman
 • Meningar med tecken i ett sammanhang
 • Sång med tecken eller spel, lek eller bok beroende på temat för tillfället.

Boken ”Möjligheter med tecken” har du sedan tidigare i grundutbildningen och används som kurslitteratur även under denna utbildningen.

Hur går det till?

Allt detta erbjuds genom min utbildningsplattform Mariposa Academy.

Du kan välja på två olika nivåer med följande innehåll:

Basnivå:

 • Grundutbildning med 8 tillfällen Tecken som AKK (TAKK)
 • Boken Möjligheter med tecken 
 • 1 livesändning

Tillgång till utbildningen i 6 månader.

Premiumnivå:

 • Grundutbildning med 8 tillfällen Tecken som AKK (TAKK)
 • Fortsättningsutbildning med 8 tillfällen (TAKK)
 • Boken Möjligheter med tecken
 • 4 livesändningar per år
 • 4 gruppcoachningar per år
 • Filmbibliotek med livesändningar med tecken av olika teman som fylls på hela tiden
 • Material med ritade tecken till sånger från Sign Up som fylls på hela tiden

Tillgång till alla utbildningar och material i 12 månader.

Se gärna mina exempelfilmer:

Fler exempel på min Youtube-kanal:

Exempelfilmer på Youtube

Vem kan delta i utbildningen?

I grundutbildningen kan alla delta. Den passar för alla i familjen och andra närstående oavsett ålder, den passar personal i verksamheter inom förskola, skola, daglig verksamhet, gruppbostäder, korttidsverksamhet, assistans, habilitering, ledningsgrupper etc. Du anpassar den helt och hållet efter dina förutsättningar och behov. Du behöver inga förkunskaper och den passar även dig som har en grundkunskap i tecken och vill lära dig mer.

Fortsättningsutbildningen är för dig som genomgått grundutbildningen först. Den fortsätter där grundutbildningen slutade och ger ytterligare tecken och meningar i fler sammanhang med olika inlärningsstrategier.

När startar utbildningarna?

Du hittar alla anmälningsperioder för Mariposa Academy på hemsidan MariposaAcademy.se

Vad kostar det?

All information om priser och hur anmälan går till hittar du på MariposaAcademy.se

Hur anmäler jag mig och vilken teknik krävs?

Du anmäler dig på MariposaAcademy.se och följer instruktionerna. Du kan anmäla dig själv eller flera personer samtidigt. Är ni flera från en verksamhet och vill ha faktura till en annan adress än din egen så skickar du ett mejl och skriver fakturaadressen så får du en separat länk att fylla i vidare uppgifter. Efter anmälan och betalning får du ett mejl som bland annat innehåller information om de tekniska förutsättningarna du behöver för att genomföra utbildningen.

Grundpaketet

Jag erbjuder ett grundpaket till de verksamheter som väljer att delta med all personal. När alla medarbetare i en verksamhet deltar i grundpaketet är chansen mycket större att tecken implementeras i verksamheten och kunskapen håller på längre sikt. Det blir också lättare att utveckla verksamheten när alla har samma grundkunskap och förståelse för varför Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) ska användas.

Grundpaketet passar verksamheter som förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, daglig verksamhet, assistansbolag, bostäder med särskild service och andra verksamheter.

Grundpaketet

Vad innehåller Grundpaketet?

Utbildningen innehåller:

 • Inspirationsföreläsning

Grunden för kommunikation, Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), olika verktyg och framgångsfaktorer och fördelar med Tecken som AKK.

 • Webbutbildning med tecken, grund 8 tillfällen som är medlemskap på Basnivå i Mariposa Academy.

Här genomför alla min webbutbildning med tecken. Tillfällena publiceras en gång varannan vecka. Läs mer om innehåll under webbutbildning med tecken.

 • Uppföljande samtal

Handledning och uppföljning av webbutbildning med tecken för de som deltagit i webbutbildningen. Inlärning och repetition av tecken, inspiration och samtal kring pedagogik, skapande av teckenmaterial samt reflektioner om användning av tecken och personer med kommunikativa utmaningar.

Handledningen anpassas utifrån deltagarna och deras behov av kunskap.

Hur ser upplägget ut?

Inspirationsföreläsningen – Vi träffas fysiskt eller digitalt beroende på verksamhetens förutsättningar.

Webbutbildningen med tecken – Genomförs via en utbildningsplattform med personliga inlogg till alla deltagare.

Uppföljande samtal – Detta kan ske både fysiskt på plats eller via webb.

Vem kan delta i utbildningen?

Detta är en utbildning för de verksamheter som satsar på all personal. De som deltar behöver inte ha någon kunskap i förväg och den riktar sig även till de som har kunskaper i tecken sedan tidigare men vill uppdatera och repetera sin kunskap. Syftet är att genomföra utbildningen tillsammans och stötta varandra i inlärningen och utvecklingen. Att skapa en kommunikativ miljö med tecken.

Allmän information

Jag anpassar grundpaketet efter önskemål om innehåll från deltagarna och verksamheterna. Utbildningarna kan med fördel ges till personalgrupper inom förskola, skola, barnhälsa, elevhälsa, assistansbolag, boende med särskild service, dagliga verksamheter eller andra sammanhang.


För bokning och info om priser, kontakta mig på:

Föreläsningar & Utbildningar

Jag ger föreläsningar om tecken och nedan ges förslag på upplägg. Jag anpassar föreläsningen om det är något specifikt du önskar. En av de mest populära föreläsningarna är den med föreläsning och workshop där deltagarna får en introduktion till tecken och sedan får lära sig tecken i grupper utifrån tema och sånger.

Här kan du även ta del av utbildningar inom Tecken som stöd och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Jag erbjuder nybörjarkurser, fortsättningskurser och kurser för dig som vill utvecklas ännu mer genom konversation med tecken.

FÖRELÄSNINGAR

Föreläsning halvdag (3 timmar)

Innehåll

 • Vad är kommunikation?
 • Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK)
 • Fördelar med tecken

Föreläsning och workshop halvdag (3 timmar)

Innehåll

 • Vad är Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK)
 • Fördelar med tecken
 • Inlärning av tecken med olika teman och sånger (i grupper)

Föreläsning och workshop heldag (6 timmar)

Innehåll

 • Vad är kommunikation?
 • Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation
 • Fördelar med tecken
 • inlärning av tecken med olika teman, sånger och böcker (i grupper)

Föreläsning Möjligheter med musik och tecken halvdag (3 timmar)

Innehåll

 • Vad är Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation?
 • Vad är musik?
 • Studier som visar på sambanden mellan musik och tecken
 • Inlärning av tecken med sånger

Allmän information

Alla föreläsningarna kan ges för mellan 10-500 personer. Inga förkunskaper krävs för föreläsningarna och de passar med fördel även de som har grundkunskap inom tecken sedan tidigare. Jag anpassar föreläsningarna efter önskemål om innehåll från deltagarna och verksamheterna.

UTBILDNINGAR

Nybörjarkurs Tecken som AKK

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen innehåller tecken för alfabetet, siffror, frågeord, familjen, kläder, mat, känslor, färger, veckodagar, månader, tidstecken samt övningsmeningar utifrån dessa teman. Inlärningen varvas hela tiden med sånger och spel och deltagarna får veta var de kan hämta mer kunskap om tecken.

Hur ser upplägget ut?

Vi träffas vid tre tillfällen à tre timmar plus ett uppföljningstillfälle på tre timmar vid ett senare tillfälle. Detta kan ske både fysiskt på plats eller via webb.

Vem kan delta i utbildningen?

Alla kan delta och detta är en utbildning för de som har ingen eller liten förkunskap i tecken. Det riktar sig även till de som har kunskaper i tecken sedan tidigare men vill uppdatera och repetera sin kunskap.

Fortsättningskurs Tecken som AKK

Vad innehåller utbildningen?

Vi repeterar innehållet i nybörjarkursen. Vi går igenom tecken som kan användas specifikt för förskolan, skolan, daglig verksamhet, arbetet, fritidsaktiviteter etc. beroende på deltagarnas och verksamhetens önskemål. Framförallt tecknar vi meningar i de sammanhang som finns.

Hur ser upplägget ut?

Vi träffas vid tre tillfällen à tre timmar plus ett uppföljningstillfälle på tre timmar vid ett senare tillfälle. Detta kan ske både fysiskt på plats eller via webb.

Vem kan delta i utbildningen?

Alla kan delta som har genomgått nybörjarkursen eller har förkunskap i tecken av nybörjarkaraktär.

Konversationskurs Tecken som AKK

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen genomförs i en tecknande miljö. Jag anpassar innehållet beroende på deltagarnas önskemål och inlärningsstrategierna varieras mellan konversation, bokläsning, sånger, spel etc.

Hur ser upplägget ut?

Vi träffas vid tre tillfällen à tre timmar plus ett uppföljningstillfälle på tre timmar vid ett senare tillfälle. Detta kan ske både fysiskt på plats eller via webb.

Vem kan delta i utbildningen?

De som har en större kunskap i tecken som kommunikationsstöd kan delta och vill lära sig ännu mer att använda tecken i vardagen.

Allmän information

Alla utbildningarna ges oftast och passar bäst för mellan 10-12 personer. Jag anpassar utbildningarna efter önskemål om innehåll från deltagarna och verksamheterna. Utbildningarna kan med fördel ges till personalgrupper inom förskola, skola, barnhälsa, elevhälsa, assistansbolag, boende med särskild service, dagliga verksamheter eller andra sammanhang.


För bokning och info om priser, kontakta mig på:

Handledning

Många arbetsgrupper behöver handledning. Syftet kan vara att ge en grundkunskap inom tecken som kommunikationsstöd till hela arbetsgruppen, att stödja processen att alla drar åt samma håll eller att ge stöd genom samtal i en komplicerad situation.

Allmän information

Jag handleder arbetsgrupper som behöver stöd  på olika sätt med att arbeta med kommunikation och tillgänglighet. Gruppen bör bestå av 4-8 personer för att få ut det mesta av handledningen. Handledningen bör bestå av ett antal träffar för att nå önskat resultat av utveckling. Vi kan till exempel tillsammans göra en kartläggning av kommunikationen och därefter sätta mål att arbeta efter. Innehållet bestämmer vi tillsammans utifrån behov och förutsättningar.


För bokning och info om priser, kontakta mig på:

Tidigare uppdrag

Under åren som Maria varit hos oss har hon gett oss den viktiga påfyllningen av TAKK. Vi har alltid varit nöjda med den utbildningen vi fått av Maria. Det jag ser som Marias styrka är att hon är lyhörd för vilka behov vi har och har idéer om vad hon kan bidra med. Hon är positiv och väl förberedd och fyller oss med ny energi.

Jag är full av energi efter några inspirerande föreläsningar som blandas med teori och praktiska övningar. Vid utbildningstillfällena är det så skönt att ha Maria att luta sig emot med all sin kunskap och erfarenhet inom TAKK.