Tillgänglighet

Att skapa en miljö som är tillgänglig för så många människor som möjligt ligger i tiden och borde vara en självklarhet för alla. Riktigt så är det inte än men många verksamheter och arrangemang är på god väg. Jag kan hjälpa dig att skapa en kognitiv och kommunikativ tillgänglig miljö för alla.

Jag erbjuder utbildningar, föreläsningar och handledning om kommunikativ tillgänglighet. Utbildningarna kan rikta sig till enskilda personer, till en hel arbetsgrupp, till all personal inom LSS-verksamhet eller till volontärer på ett arrangemang. Nedan finns exempel på upplägg av utbildningar och föreläsningar. Hör gärna av dig så kan vi diskutera vad som passar bäst för just ditt önskemål.

Mina tjänster inom tillgänglighet

Utbildningar

Utbildningarna hjälper till att förstå hur du skapar en kognitiv och kommunikativ tillgänglighet för alla. Jag anpassar utbildningen till ditt behov och beroende på vilken verksamhet och arrangemang du vill utveckla.

Kommunikativ tillgänglighet 5 tillfällen

Vad innehåller utbildningen?

 • Vad är kommunikation?
 • Vad är information?
 • Alternativ och Kompletterande Kommunikation
 • Kommunikativ miljö
 • Kognitiv tillgänglighet
 • Kommunikativ tillgänglighet
 • Tillgänglighet i din verksamhet/i ditt arrangemang

Hur ser upplägget ut?

Den här utbildningen fördelas över en längre tid, förslagsvis en gång/månad eller två gånger/månad och ca 2-3 timmar/tillfälle beroende på behov och möjligheter.

Vem kan delta i utbildningen?

Alla kan delta i utbildningen eftersom inga förkunskaper krävs. Deltagaren har ett intresse och nyfikenhet att vilja lära sig mer om kommunikation och tillgänglighet. Utbildningen varvas med föreläsningar och att deltagarna får diskutera och reflektera samt testa på olika kommunikationsstöd. Innehållet kan anpassas efter deltagarnas behov och önskningar.

Utbildningen passar bra för alla sorters verksamheter och arrangemang som vill utveckla den kommunikativa tillgängligheten.


För bokning och info om priser, kontakta mig på:

Föreläsningar

Jag ger föreläsningar om tillgänglighet och fokus på kognitiv och kommunikativ tillgänglighet. Jag anpassar föreläsningen till det du önskar och vilken publik jag har framför mig. Här ger jag förslag på föreläsningar men kontakta mig så kan vi diskutera ditt behov.

Kommunikation och tillgänglighet för alla i stora och små arrangemang (3 timmar)

Innehåll

 • Vad är kommunikation?
 • Kommunikativa rättigheter
 • Kognitiv tillgänglighet
 • Kommunikativ tillgänglighet
 • Tillgänglighet på O-Ringen och SM-veckan

Allmän information

Föreläsningen kan ges för mellan 10-500 personer. Inga förkunskaper krävs av deltagarna och passar även de som har grundkunskap sedan tidigare. Jag anpassar föreläsningen efter önskemål om kunskap från deltagarna och verksamheterna.


För bokning och info om priser, kontakta mig på:

Handledning

Många arbetsgrupper och verksamheter behöver handledning. Syftet kan vara att ge en grundkunskap inom kommunikativ och kognitiv tillgänglighet till hela arbetsgruppen, att stödja processen i ett arrangemang eller verksamhet så att alla drar åt samma håll.

Jag handleder arbetsgrupper inom kommunikativ och kognitiv tillgänglighet. Gruppen bör bestå av 4-8 personer för att få ut det mesta av handledningen. Handledningen bör bestå av ett antal träffar för att nå önskat resultat av utveckling.

Handledningen kan även vara för ett arrangemang av något slag, t ex idrotts – kulturarrangemang, en konferens, en verksamhet som vänder sig till olika personer, en skola, badhus, bibliotek etc Handledningen kan innebära några timmar till att vara under en längre process.

Innehållet bestämmer vi tillsammans utifrån behov och förutsättningar.


För bokning och info om priser, kontakta mig på:

Tidigare uppdrag

Det var så härligt att se under O-Ringen hur Maria inspirerade alla funktionärer genom sitt sätt att sprida trygghet och glädje omkring sig; jag tror att var och en kände sig sedd och därför gjorde det där lilla extra. O-Ringenkontoret fungerade som inspirationsplats med sina exempel på stöd för kommunikation. Utbildningarna för alla funktionärer fokuserade mycket på kunskap och välkomnande av alla deltagares behov under O-Ringenarrangemanget, inte bara när det handlade om fysisk tillgänglighet utan också på kognitiv tillgänglighet. Många inspirerades att göra egna material och lösningar för att öka tillgängligheten.