Ledarskap och organisation

Människor är olika och kommunicerar på olika sätt. Ett gott ledarskap signalerar trygghet och tillit till en verksamhet och arrangemang. Ett gott ledarskap bidrar till en bra organisation med gott samarbete och relation med medarbetarna där utveckling kan ske.

Jag erbjuder projektledning till ditt arrangemang eller verksamhet. Jag erbjuder även föreläsningar om ledarskap. Föreläsningen kan rikta sig till enskilda personer eller till en hel arbetsgrupp oavsett inom vilken genre du arbetar i. Kontakta mig så kan vi diskutera ditt behov.

Mina tjänster inom ledarskap och organisation

Projektledning

Jag erbjuder projektledning på alla nivåer och organisationer. Verksamheten kanske behöver hjälp att skapa en tydlig organisation och att sätta övergripande mål och delmål. Jag kan stötta i att ta fram värdeord för arrangemanget och att tillsammans med ledningsgruppen ta fram riktlinjer. Kontakta mig så diskuterar vi behoven för projektet.

Har du en idé som du vill diskutera eller behov av projektledning oavsett stort eller litet arrangemang så tveka inte att kontakta mig.


För bokning och info om priser, kontakta mig på:

Föreläsningar

Jag ger föreläsningar om gott ledarskap. Jag berättar om mina erfarenheter av stora idrottsarrangemang och det jag upplever som ett gott ledarskap. Jag ger exempel på framgångsfaktorer och deltagarna får reflektera själva. Jag anpassar föreläsningen efter dina önskemål.

Kommunikation och relation för gott ledarskap (1-3 timmar)

Innehåll

  • Vad är kommunikation?
  • Vad är samarbete?
  • Du själv som verktyg
  • Signaler och tillstånd

Allmän information

Föreläsningen kan ges för mellan 10-500 personer. Inga förkunskaper krävs av deltagarna. Föreläsningen kan med fördel användas som inspiration och motivation för en arbetsgrupp, start på ett projekt etc. Jag anpassar föreläsningen efter önskemål.


För bokning och info om priser, kontakta mig på:

Tidigare uppdrag

Mina varmaste rekommendationer till Maria för hennes sätt att sprida kunskap och entusiasm inom området tillgänglighet i alla dess former. Marias kompetens och engagemang, kryddat med stora ledaregenskaper, gav också Borås två stora succéer i O-Ringen 2015 och SM-veckan 2017, där hon fungerade som projektledare.

I projektet HELA utbildade Maria personal, på 20 skolor och förskolor, i AKK. Maria har ett stort engagemang och mycket kunskap inom området. Jag kan starkt rekommendera henne till alla som vill fortbilda sig inom AKK.