Om mig

Här får du veta lite mer om mig. Jag tycker om att göra många olika saker och är alltid nyfiken på nya uppdrag och utmaningar.

Efter att ha varit anställd på olika sätt genom åren tog jag 2021 steget till att bli egenföretagare med mitt nystartade företag Mariposa Kompetenscenter AB. En dröm har gått i uppfyllelse och det känns spännande att driva företaget framåt och höja kompetensen runt om i Sverige kring framförallt kommunikation och tillgänglighet. Att också driva Mariposa Academy, en utbildningsplattform för webbutbildningar om AKK och TAKK, där tillgänglighet till utbildningarna står i fokus känns helt rätt.

Jag har en grund i musikterapi och kommunikation och har studerat både specialpedagogisk och psykodynamisk inriktning på musikterapi på Högskolan Falun/Borlänge och Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Jag har även studerat kommunikation och språk på högskolan i Karlstad. Jag har erfarenhet av arbete i förskola, skola, LSS-verksamhet, äldreomsorgen etc. och tycker om att arbeta tillsammans med människor.

Under åren har jag blivit allt mer intresserad av ledarskap och organisation och har arbetat i flera projekt inom främst idrottsevenemang och alternativa kommunikationssätt i olika verksamheter.

Jag sitter med i flera styrelser för både ideell verksamhet och för bolag. Jag har varit ordförande för Svenska Orienteringsförbundet och även arbetat som generalsekreterare för det stora orienteringseventet O-Ringen. Alla erfarenheter av styrelsearbeten har skapat ett stort nätverk för mig i Sverige och världen i många sammanhang.

Jag älskar att röra på mig och vara ute i naturen med cykling, rullskidor, simning, löpning men främst längdskidåkning och orientering.

Här kan du läsa om några av de verksamheter som betytt mycket för mig i mitt arbetsliv de senaste åren och som jag varmt kan rekommendera att ta del av.

Delar av mitt arbetsliv

O-Ringen

O-Ringen är världens största orienteringsäventyr och genomförs varje år på olika platser i Sverige.

Ett av de roligaste uppdragen jag upplevt var att få vara generalsekreterare för O-Ringen när det genomfördes i Borås 2015. Jag arbetade med projektet i ca 4 år och det var tufft, utmanande, lärorikt och fantastiskt kul. Det var speciellt roligt att få lära känna så många funktionärer och se det engagemang och vilja att skapa en upplevelserik vecka för deltagarna som präglade hela regionen.

Arrangemanget genomfördes med över 18000 deltagare och med stöd av 1500 funktionärer från 17 orienteringsföreningar i regionen samt O-Ringen AB, som ägs av Svenska orienteringsförbundet tillsammans med kommunerna Borås, Mark och Tranemo. Ledorden Nyfiken, stolt och lycklig genomsyrade hela arrangemanget både innan, under och efter evenemanget. 112 miljoner var den turistekonomiska omsättningen för Borås och hela arrangemanget upplevdes som väldigt lyckat av både deltagare, funktionärer och boende i Boråsregionen.

O-Ringen Borås 2015 – Presentation avslutningsdagen 20151121

Här kan du läsa mer allmänt om O-Ringen.

SM-veckan

SM-veckan arrangeras en vecka på sommaren och vintern varje år på olika platser i Sverige.

Jag var projektledare för SM-veckan i Borås som genomfördes sommaren 2017 av värdstaden Borås och Riksidrottsförbundet med SVT som sändande bolag. Det var då den största SM-veckan genom tiderna med 50 olika idrotter representerade på 26 olika arenor i Borås. Över 7000 deltagare och funktionärer samt 50 000 åskådare besökte Borås mötesplats. På SM-veckan genomförde 3 parasporter sina SM och 9 parasporter erbjöd pröva på till besökaren. Den turistekonomiska omsättningen var 44 miljoner. Orden mervärde och helhet genomsyrade arrangemanget som upplevdes väldigt lyckat och med gott bemötande i utvärderingarna från deltagare, publik och medarbetare i Borås stad. En rolig tid som byggde på min erfarenhet av stora idrottsarrangemang och att arbeta med både ideella föreningar och anställda medarbetare.

Rapport SM-veckan Borås 2017

Här kan du läsa mer allmänt om SM-veckan.

HELA

HELA – Holistiskt Engagerat Lärande för Alla var ett projekt som omfattade 23 skolor och förskolor i Boråsregionen under åren 2015-2017.

Jag var en av sex stycken processledare i HELA-projektet. Under 1 och ½ års tid fick alla verksamheter ta del av det som HELA erbjöd med målet att alla barn och ungdomar ska känna en känsla av sammanhang (KASAM).  Min del i HELA bestod av att jag föreläste och utbildade personalen i kommunikation och ledarskap kring alternativa kommunikationssätt och gav möjligheter till reflektion om relation till dig själv och din omgivning. HELA utmynnade i en bok ”HELA-att skapa trygga relationer” som jag sammanfattade med inledning, alla processledares texter samt vad utvärderingen och följeforskningen kom fram till att projektet gav. Boken beskriver också framgångsfaktorer för trygga relationer i skolan och förskolan samt vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att genomföra likande projekt i verksamheter. HELA drevs av Navet Science Center i Borås.

Här kan du läsa boken HELA – att skapa trygga relationer.

Här kan du läsa mer allmänt om Navet Science Center i Borås.

Eldorado

Eldorado är ett aktivitets-, kunskap- och kulturcenter för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning.

På Eldorado började jag jobba direkt efter min första utbildning och här har jag lagt grunden under 18 år för min kunskap om och med personer med intellektuell funktionsnedsättning.Eldorado är en fantastisk mötesplats där alla får vara precis som de är. Här har jag bl a lärt mig att vara lyhörd, att lyssna och att tolka olika uttryckssätt som kommunikation på något sätt. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter bestod av att vara i de olika sinnesstimuleringsrummen, framförallt musikrummet, och att arbeta med musik och kommunikation på olika sätt. På Eldorado började jag med utbildningar med tecken och andra områden inom AKK för personal och anhöriga.

Eldorado kommer alltid ligga mig varmt om hjärtat och vara en symbol för möten mellan människor som kommunicerar med allt annat än talat språk. Jag har fortfarande kontakt med Eldorado via teckenkurser, Sign Up och andra samarbeten vilket jag alltid ser fram emot.

Här kan du läsa mer om Eldorado i Göteborg. 

Dart

Dart är ett data- och kommunikationsresurscenter för personer med funktionsnedsättning.

Dart driver en oerhört viktig verksamhet där forskning och utveckling blandas med mängder av projekt och utbildningar samtidigt som människor med funktionsnedsättning och deras nätverk får stöttning med kommunikationsutredningar. Här har jag haft förmånen att arbeta de senaste 2 åren. Mina arbetsuppgifter på Dart var att arbeta med patienter och genomföra kommunikationsutredningar, att hålla i utbildningar och föreläsningar samt vara samordnare i den omtyckta konferensen Kommunikationskarnevalen. Jag trivdes väldigt bra och älskar att både få dela med mig av min kunskap och samtidigt lära mig nya saker om både låg- och högteknologiska hjälpmedel inom kommunikationsområdet tillsammans med människor som är i behov av kommunikationsstöd.

Dart betyder mycket för mig och verksamheten har ett engagemang som är fantastiskt för alla. Jag är glad varje gång jag får möjligheten att samarbeta med människor som verkligen ger allt för att öka kunskapen om rätten till kommunikation.

Här kan du läsa mer om Dart i Göteborg.

TAKK för språket

TAKK för språket var ett projekt som syftade till att ge flerspråkiga familjer och personal kunskap i användning av Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) tillsammans med modersmålet.

En gång i veckan i 3 år under vår- och hösttermin hade jag förmånen att få träffa familjer med annat modersmål än svenska och med barn med någon form av funktionsnedsättning. Ett helt fantastiskt projekt som gav mig så mycket i form av ödmjukhet, lyhördhet, kunskap om andra kulturer och möten med fina familjer. Mitt uppdrag var att lära ut kunskap om AKK generellt och mer specifikt Tecken som AKK. Jag formade utbildningsprogrammet för inlärningen av tecken och hur vi kunde sätta samman det med alla olika talade språk som florerade bland deltagarna. Utgångspunkten var att alla pratade det språk var och en kände sig mest bekväm med och vi tecknade svenska tecken.

Allt material som skapades under projektet med bland annat filmer samlades ihop och utmynnade i en hemsida för att sprida kunskapen vidare.

Här kan du läsa mer om TAKK för språket.